ΕΚΤ: Πώς αξιολογεί τα μέλη των διοικητικών οργάνων της

bab81afecc2d74f4f237f10157ca0443

Ο επικεφαλής του SSM, Αντρέα Ένρια, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, υπογράμμισε πως ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (SSM) αξιολογεί διαρκώς την καταλληλότητα των ανώτατων τραπεζικών στελεχών και ειδικά όταν πλήττεται η φήμη τους. 

Μετά από ερώτηση του κ. Παπαδημούλη για το πώς η τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ αντιμετωπίζει την πιθανή εμπλοκή τραπεζικών στελεχών σε υποτιθέμενα ποινικά αδικήματα στο πλαίσιο των αξιολογήσεων της καταλληλότητας τους, ο επικεφαλής ρου SSM τόνισε πως τα μέλη των διοικητικών οργάνων των τραπεζών θα πρέπει να πληρούν διαρκώς τα κριτήρια καταλληλότητας για τον ρόλο για τον οποίο έχουν διοριστεί.

Διαβεβαίωσε πως η εμφάνιση νέων γεγονότων μπορεί να οδηγήσει σε επαναξιολόγηση των κριτηρίων καταλληλότητας των τραπεζιτών από το SSM, η οποία θα μπορούσε, σε σοβαρές περιπτώσεις, να έχει ως αποτέλεσμα και την απομάκρυνση των τραπεζικών στελεχών από τα Διοικητικά Συμβούλια των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκκρεμούν ποινικές διαδικασίες, ζητείται από την εποπτευόμενη οντότητα να γνωστοποιήσει αμέσως στην τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ τυχόν νέες εξελίξεις, καθώς και τον τυχόν αντίκτυπο που ενδέχεται να έχουν  αυτές οι εξελίξεις στην αξιολόγηση που διενεργεί η ίδια η εποπτευόμενη οντότητα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του SSM η τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ, κατά την αξιολόγηση που διενεργεί όσον αφορά εν εξελίξει ποινικές ή διοικητικές διαδικασίες, λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων:

  • Το στάδιο της διαδικασίας, ειδικά αν οι καταδικαστικές ή άλλες αποφάσεις είναι τελικές ή αν υπάρχει ενδεχόμενο ή προοπτική έφεσης.
  • Τη φύση νέων ή υφιστάμενων διώξεων ή κατηγοριών, μεταξύ άλλων κατά πόσον η δίωξη είναι ποινική ή διοικητική ή αν σχετίζεται με απιστία.
  • Τον χρόνο που έχει παρέλθει από το υποτιθέμενο αδίκημα.
  • Την ύπαρξη άλλων εκκρεμών ή παρελθουσών ερευνών και την έκβαση αυτών, καθώς και τις πιθανές κυρώσεις σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης.
  • Την προσωπική εμπλοκή του μέλους του διοικητικού οργάνου.
  • Το κατά πόσον υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ελαφράς ή βαρείας αμέλειας ή δόλου.

Ο επικεφαλής του SSM αποσαφήνισε προς τον Έλληνα ευρωβουλευτή πως «κάθε αξιολόγηση διενεργείται κατά περίπτωση, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες».

 

Facebook Comments

POST A COMMENT.