Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας: Webinar για τη Μικροβιακή Αντοχή

ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις

Το διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο διοργανώνεται από την κοινή Ευρωπαϊκή δράση EUJAMRAI σε συνεργασία με το European Centre for Disease Prevention & Control (ECDC) και το Food & Agriculture Organization of United Nations (FAO).

Ειδικότερα, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο (Webinar), την Τρίτη 26 Μαρτίου, με θέμα τη  Μικροβιακή Αντοχή.

«EUJAMRAIWebinar για τη Μικροβιακή Αντοχή»

Ο πρωταρχικός στόχος της κοινής ευρωπαϊκής δράσης ΕU-JAMRAI είναι να υποστηρίξει τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές πολιτικές υγείας για την καταπολέμηση της Μικροβιακής Αντοχής και τη μείωση των Λοιμώξεων που συνδέονται με Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Το Γραφείο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων & Μικροβιακής Αντοχής του ΕΟΔΥ ηγείται της δράσης (WP6.1) που στοχεύει στην αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υγείας.

Το Γραφείο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων & Μικροβιακής Αντοχής του ΕΟΔΥ ηγείται της δράσης (WP6.1) που στοχεύει στην αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υγείας.

Με το σεμινάριο αυτό, δίνεται η ευκαιρία απόκτησης έγκυρων επιστημονικών πληροφοριών από ειδικούς με μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό καθώς και επικαιροποιημένης ενημέρωσης για τους τρόπους με τους οποίους η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτό το κρίσιμο ζήτημα Δημόσιας Υγείας.

Επισημαίνεται ότι θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα για το Webinar: https://eu-jamrai.eu/amr-webinar-for-journalists/

Facebook Comments

POST A COMMENT.