Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2019: “Να μην αφήσουμε κανέναν πίσω”

water

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου. Το νόημα της καθιέρωσης της αφορά στην προβολή της ύψιστης ζωτικής σημασίας του νερού και της ανάγκη διατήρησής του. Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού για το 2019 είναι “Να μην αφήσουμε κανέναν πίσω”.

Πρόκειται για την κεντρική υπόσχεση της παγκόσμιας ατζέντας έως το 2030 αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, αποτελεί τον έκτο στόχο για την παγκόσμια πολιτική αειφόρου ανάπτυξης και αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού για όλους μέχρι το 2030. “Καθώς η αειφόρος ανάπτυξη εξελίσσεται, όλοι πρέπει να επωφεληθούν.“.

Σήμερα, δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν ακόμα χωρίς «ασφαλές νερό». Νοικοκυριά, σχολεία, χώροι εργασίας, αγροκτήματα και εργοστάσια αγωνίζονται να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν. Περιθωριοποιημένες ομάδες – γυναίκες, παιδιά, πρόσφυγες, αυτόχθονες πληθυσμοί, άτομα με ειδικές ανάγκες– συχνά παραβλέπονται και  αντιμετωπίζουν διακρίσεις καθώς προσπαθούν να έχουν πρόσβαση και να διαχειρίζονται το «ασφαλές νερό» που χρειάζονται. Το «ασφαλές νερό» είναι η συντομογραφία της «ασφαλούς διαχείρισης του πόσιμου νερού»: το νερό να είναι προσβάσιμο στις εγκαταστάσεις, να είναι διαθέσιμο όταν κάποιος το χρειάζεται και απαλλαγμένο από μόλυνση.

Ένα στα τέσσερα δημοτικά σχολεία δεν διαθέτει υπηρεσία πόσιμου νερού, και οι μαθητές χρησιμοποιούν απροστάτευτες πηγές ή διψούν. Περισσότεροι από 700 παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν κάθε μέρα από διάρροια που συνδέεται με μη ασφαλές νερό και κακή υγιεινή. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 80% των ανθρώπων που χρησιμοποιούν ανασφαλείς και μη προστατευμένες πηγές νερού ζουν σε αγροτικές περιοχές. Οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι υπεύθυνες για τη συλλογή των υδάτων σε οκτώ στα δέκα νοικοκυριά με νερό εκτός των εγκαταστάσεων. Για τα 68,5 εκατομμύρια άτομα που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, η πρόσβαση σε ασφαλείς υπηρεσίες ύδρευσης είναι ιδιαίτερα προβληματική.

Το 2010, ο ΟΗΕ αναγνώρισε το δικαίωμα στο ασφαλές-πόσιμο νερό, ως ανθρώπινου δικαιώματος  απαραίτητου για την πλήρη απόλαυση της ζωής και όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το δικαίωμα του ανθρώπου στο νερό παρέχει σε όλους, χωρίς διάκριση, το δικαίωμα σε επαρκές, ασφαλές, φυσικά προσβάσιμο και οικονομικά προσιτό νερό για προσωπική και οικιακή χρήση, που περιλαμβάνει και τους παράγοντες προσωπικής υγιεινής, το πλύσιμο ρούχων, την προετοιμασία φαγητού και προσωπική και την οικιακή υγιεινή.

Οι υπηρεσίες ύδρευσης πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες περιθωριοποιημένων ομάδων και οι φωνές τους πρέπει να ακούγονται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Τα κανονιστικά και νομικά πλαίσια πρέπει να αναγνωρίζουν το δικαίωμα του νερού για όλους τους ανθρώπους και η επαρκής χρηματοδότηση πρέπει να είναι δίκαια και αποτελεσματικά στοχοθετημένη σε όσους το χρειάζονται περισσότερο.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

POST A COMMENT.