Αρχαιοτήτες της Δωδώνης φιλοξενούνται στην Καλαβρία

Querqus

Tο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρηγίου της Καλαβρίας στην Ιταλία (Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria) φιλοξενεί στους εκθεσιακούς του χώρους, αρχαιότητες από τη Δωδώνη, το πανελλήνιο ιερό και πολιτικό κέντρο των Ηπειρωτών.

Συγκεκριμένα, η έκθεση με τίτλο: “Ιl Santuario di Dodona e la Magna Grecia” είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου του Ρηγίου με το Πανεπιστήμιο του Salerno και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Τα έργα φιλοξενηθούνται εκεί από τις 8 Μαρτίου 2019 και για τρεις μήνες.

Σκοπός της έκθεσης είναι η παρουσίαση της σημασίας των πολύχρονων και πολύμορφων σχέσεων του ιερού και του μαντείου της Δωδώνης και της Ηπείρου με τις πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας, από τον αποικισμό, τον Αλέξανδρο Ά το Μολοσσό, τον Πύρρο και το Κοινό των Ηπειρωτών έως τον Οκταβιανό Αύγουστο και τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους, όπως αυτές τεκμηριώνονται ιστορικά από την αρχαία γραμματεία, τα αρχαιολογικά δεδομένα, σε συνδυασμό με τις επιγραφικές και νομισματικές μαρτυρίες.

Στην έκθεση θα περιλαμβάνονται αντικείμενα και των συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου του Ρηγίου της Καλαβρίας, ορισμένα εκ των οποίων είναι σπάνια και άγνωστα και τα οποία θα εκτεθούν, για πρώτη φορά, μαζί με αυτά από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων.

Η έκθεση χωρίζεται σε δύο θεματικές ενότητες: η πρώτη είναι αφιερωμένη στο Ιερό και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, με έμφαση στην φηγό και τα χρηστήρια ελάσματα, ενώ η δεύτερη επικεντρώνεται στην έκθεση αντικειμένων σχετικών με τις πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας που μνημονεύονται στα κείμενα των χρηστηρίων ελασμάτων και βρίσκονται στις συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου του Ρηγίου.
Στα αντικείμενα περιλαμβάνονται κυρίως αγγεία, ειδώλια και μολύβδινα χρηστήρια ελάσματα. Η παρουσίαση τους θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένες προθήκες,  εγκαταστάσεων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου του Ρηγίου της Καλαβρίας, στο οποίο φυλάσσονται, όπως είναι γνωστό, οι δύο περίφημοι χάλκινοι ανδριάντες των  πολεμιστών [Bronzi di Riace].
Χάλκινο ειδώλιο παιδιού με περιστέρι από τη Δωδώνη. Αρχές 3ου αι. π.Χ.
Η έκθεση συνιστά εξαιρετική πολιτιστική πρωτοβουλία και προβολή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο της Δωδώνης, του αρχαιότερου μαντείου των αρχαίων Ελλήνων και των κατοίκων της Μεγάλης Ελλάδας, όσο και της γόνιμης και διαρκούς συνεργασίας του Υπουργείου σε διεθνές επίπεδο, η οποία προβάλλει και αναδεικνύει το πολιτιστικό κεφάλαιο της Ελλάδας.

Facebook Comments

POST A COMMENT.