Νέες δράσεις από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

c9bd2db355840563b3d4cec6bab4f329

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) με τη δραστηριότητά του, αναδεικνύει τις επιδόσεις του στο εθνικό σύστημα έρευνας και καινοτομίας και στην οικονομία. Μέσα από μια σειρά δράσεων, το ΕΚΤ συμβάλλει στην ανάδειξη της συμβολής των δημόσιων παρεμβάσεων στη συγκράτηση ανθρώπινου δυναμικού, στη δικτύωση των Ελλήνων επιστημόνων στην Ελλάδα και τον κόσμο, και στην καταγραφή της κινητικότητας των διδακτόρων.

Το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό εμφανίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στο διεθνές επιστημονικό και ερευνητικό περιβάλλον.

Οι πολιτικές στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα των επιστημόνων αποτελούν βασικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής που αποσκοπεί στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης, τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, ψηφιακού μετασχηματισμού και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Επίσης, το ΕΚΤ υλοποιεί δράσεις αποτίμησης δημόσιων πολιτικών που χρηματοδοτούν την ενίσχυση του Ερευνητικού Ανθρώπινου Δυναμικού της χώρας, με ιδιαίτερα σημαντικά ευρήματα, ανάμεσα στις οποίες ανήκουν η “Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών-ερευνητριών”, το “Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών” και η “Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές” καθώς και πλήθος άλλων.

Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις πρωτογενείς έρευνες του ΕΚΤ, σε σύνολο 2.697 ωφελούμενων υποτρόφων, το 20% επέστρεψε από το εξωτερικό όπου διέμενε τα τελευταία πέντε έτη για επαγγελματική απασχόληση και σπουδές. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το 39% των ωφελούμενων υποτρόφων που αναζητούσαν εργασία στο εξωτερικό, οι δράσεις λειτούργησαν ανασταλτικά στην προοπτική μετεγκατάστασης. 

Σημαντική είναι επίσης η υλοποίηση απο το ΕΚΤ του προγράμματος “Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας”, στο πλαίσιο σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δικτύωση των Ελλήνων επιστημόνων παγκοσμίως και η σύνδεση τους με την ελληνική οικονομία. Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται μία ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας παρέχονται στοχευμένες υπηρεσίες στους Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού και ενισχύεται η ανάπτυξη δυναμικών δεσμών με το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας”, στα μέσα Απριλίου 2019, αναμένεται να ενεργοποιηθεί ένας νέος θεσμός, για την επιβράβευση δικτυώσεων των Ελλήνων επιστημόνων που ζουν στο εξωτερικό με την ελληνική οικονομία και το σύστημα έρευνας και καινοτομίας.

Τέλος, μια ακόμη σχετική δράση του ΕΚΤ είναι η παρακολούθηση της σταδιοδρομίας των νέων επιστημόνων μετά τη λήψη του διδακτορικού τους. To EKT διερευνά την κινητικότητα των νέων διδακτόρων, αξιοποιώντας τα στοιχεία του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών και συσχετίζοντας τα με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά.

 

Facebook Comments

POST A COMMENT.