Πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού στις Ευρωεκλογές 2019

euroeklogesomogeneia

Στην εκλογική διαδικασία των Ευρωεκλογών 2019, παράλληλα με τους Έλληνες εκλογείς της Επικράτειας, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και οι Έλληνες πολίτες κάτοικοι των 27 λοιπών χωρών της Ένωσης, καθώς και εκείνοι οι Έλληνες που θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε κάποιο κράτος μέλος της Ε.Ε. Τα αποτελέσματα αυτά θα ενσωματωθούν στα γενικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην Ελληνική Επικράτεια.

 Αναφορικά με την ενημέρωση των Ελλήνων εκλογέων κατοίκων του εξωτερικού και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ψηφοφορία, ισχύουν τα εξής:

  • Οι παραπάνω εκλογείς πρέπει να πληροφορηθούν έγκαιρα για την ακριβή ημερομηνία διενέργειας των εκλογών, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά της ταυτότητάς τους έγγραφα την ημέρα των εκλογών.
  • Η ψηφοφορία από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στα κράτη μέλη της Ε.Ε θα διεξαχθεί, το Σάββατο 25 Μαΐου 2019.
  • Κατά την ψηφοφορία, οφείλουν να προσκομίσουν στην εφορευτική επιτροπή την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν στον τόπο διαμονής τους, οι Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού θα πρέπει: 
α) Να είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου του Ελληνικού Κράτους.
β) Να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και να μην έχουν στερηθεί το δικαίωμα αυτό.
γ) Να υποβάλουν δήλωση στην οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή (στην περιφέρεια της οποίας προτίθενται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα) ότι επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους. Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων καθορίστηκε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μέχρι 29 Μαρτίου 2019. Η αίτηση βρίσκεται στο ακόλουθο link: http://www.ypes.gr/epe2019/(S(q0kgbl45i2uiaae5h4pply55))/search_me_18.aspx?fbclid=IwAR3dG2GG9RvlFSrwXi-NyD4SqFgLDG0A2lvmDwdOjc8cDXk7A9rGnAbUK2Y
δ) Να διαμένουν ή να βρίσκονται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Τα αιτούμενα στοιχεία της δήλωσης για το δικαίωμα του εκλέγειν είναι τα εξής:

  •  Συμπλήρωση του ονόματος σας, του ονόματος του πατέρα, της μητέρας και το έτος γεννήσεως.
  •  Συμπλήρωση με λατινικούς χαρακτήρες τη διεύθυνση σας και σε ποιο εκλογικό κέντρο θέλεις να ψηφίσεις.
  • Εκτύπωση της αίτησης σε 3 αντίγραφα.
  • Παραδίδετε και τα τρία έγγραφα της αίτησης αυτοπροσώπως στην Πρεσβεία ή με συστημένη αποστολή ταχυδρομικώς. Η Πρεσβεία θα στείλει το ένα αντίγραφο πίσω σε εσάς και σας επιβεβαιώνει ότι είστε γραμμένος για να ψηφίσεις.

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, μετά την οριστικοποίηση των ειδικών εκλογικών καταλόγων, το διαδίκτυο θα χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση των εκλογέων αναφορικά με την πόλη και το τμήμα στο οποίο θα ψηφίσουν.

Facebook Comments

POST A COMMENT.