Ε.ΣΥ.Δ.Υ.: Δωρεάν ο προσυμπτωματικός έλεγος για την Κυστική Ίνωση σε όλα τα νεογνά

ygeia

Την ένταξη του νεογνικού ανιχνευτικού προγράμματος για την κυστική ίνωση στο Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών ενέκρινε το Ε.ΣΥ.Δ.Υ., σε πρόσφατη συνεδρίασή του.

Ειδικότερα, θέματα που αφορούν το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τη Δημόσια Υγεία, την πορεία της επιδημίας της γρίπης, την προετοιμασία για τις παθήσεις που μεταδίδονται με διαβιβαστές (κουνουποκτονία, μέτρα πρόληψης) και το εθνικό πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου νεογνών με κυστική ίνωση, συζήτησε το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.), σε συνεδρίασή του, την Τρίτη 5 Μαρτίου, στο υπουργείο Υγείας.

Αφού παρουσιάστηκαν τα στοιχεία που αφορούν την κυστική ίνωση στα νεογνά, από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το Ε.ΣΥ.Δ.Υ. αναγνώρισε την ανάγκη προσυμπτωματικού ελέγχου και ενέκρινε την ένταξη του νεογνικού ανιχνευτικού προγράμματος για την κυστική ίνωση στο Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών. Η ένταξη του παραπάνω προγράμματος στο Ε.Π.Π.Ε.Ν., παρέχει πλέον τη δυνατότητα δωρεάν εξέτασης, από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, για όλα τα νεογνά που γεννιούνται σε όλα τα μαιευτήρια της χώρας.

Αποφασίστηκαν να προταθούν η δημοσιοποίηση μετά από πολύμηνη επεξεργασία και διάλογο, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τη Δημόσια Υγεία που βασίζεται στους 7 άξονες, όπως καταγράφονται:

  • Γεφύρωση της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις δράσεις δημόσιας υγείας.
  • Πρόληψη και έλεγχος μη μεταδιδόμενων νοσημάτων(ΜΜΝ)
  • Κοινωνικές ανισότητες και πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας – Οικονομία της Δημόσιας Υγείας
  • Στρατηγικές για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) και των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (ΛΣΥΠ).
  • Διαχείριση εμβολίων και εμβολιασμών: πρόληψη και ανοσοποίηση.
  • Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας: Διεθνείς Κανονισμοί Υγείας (ΔΚΥ), διασυνοριακές απειλές, μεταδοτικές ασθένειες.
  • Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα: μεταρρύθμιση, αναδιοργάνωση και διακυβέρνηση των υπηρεσιών.

Επίσης, υπογραμμίστηκε η ανάγκη να γίνει ενημέρωση σχετικά με την πορεία της επιδημίας της γρίπης, αφού διαπιστώθηκε καθοδική πορεία της επιδημίας. Πιστοποιήθηκε ότι το στέλεχος που κυριάρχησε στη φετινή επιδημία ήταν το εξαιρετικά ισχυρό, Η1Ν1. Οριστικοποιήθηκε τεκμηριωμένα, το γεγονός της αύξησης του εμβολιασμού σε ευάλωτες ομάδες και ειδικά στους υγειονομικούς στο δημόσιο τομέα της Υγείας, ενώ τέλος επισημάνθηκε η σημασία των μέτρων πρόληψης και του εμβολιασμού στις ευάλωτες ομάδες, κυρίως μετά την ανάλυση των σοβαρών περιστατικών που νοσηλεύτηκαν στις δημόσιες δομές υγείας. Η βοήθεια  του Υπουργείου στην επιτυχία των παραπάνω στόχων, εκτιμήθηκε σαν εξαιρετικά πολύτιμη και αρκετά έγκαιρη.

Στη διάρκεια της συζήτησης, εγκρίθηκε το σχέδιο δημοσιότητας για τα μέτρα πρόληψης που θα ληφθούν την επόμενη περίοδο, σχετικά με δράσεις «κουνουποκτονίας» σε όλη τη χώρα, τις δράσεις ενημέρωσης του πληθυσμού και την εποπτεία και καθοδήγηση των παραπάνω δράσεων από τις υπηρεσίες του υπουργείου σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.

 

Facebook Comments

POST A COMMENT.