Συνέδριο: «Επιτεύγματα και προκλήσεις στον τομέα της Ιδιωτικής Υγείας»

iatrikos

Στις 13 Φεβρουαρίου 2019, η Κλαδική Ομάδα Εργασίας του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίο οργάνωσε συνέδριο με τίτλο «Επιτεύγματα και προκλήσεις στον τομέα της Ιδιωτικής Υγείας – H εμπειρία στην προσέλκυση ασθενών από την Ευρωπαϊκή Ένωση» και με αντικείμενο την Υγεία. Προσκεκλημένη ήταν η κα Στέλλα Γκιώνη, Εμπορική Διευθύντρια του Ομίλου Υγεία.

Η Κλαδική Ομάδα Εργασίας απαρτίζεται από εκπροσώπους του κλάδου της Υγείας, μέλη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και συγκεκριμένα από το χώρο των φαρμάκων, τον ιατρο-τεχνολογικό εξοπλισμό και των υπηρεσιών υγείας.

Η Ομάδα έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τη συστηματική ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, προκειμένου τα μέλη της να έχουν σφαιρική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα στο χώρο της υγείας, καθώς τα ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία γίνονται ολοένα και περισσότερο πολύπλοκα.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, η κα Στέλλα Γκιώνη ανέπτυξε την υφιστάμενη κατάσταση της δυναμικής του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης, μέσα από τον ιδιωτικό κλάδο υγείας. Στη συζήτηση που ακολούθησε, παρουσιαστήκαν ενδελεχώς οι κύριοι τομείς του ιατρικού τουρισμού στη χώρα και ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ομίλου, που μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία συνείδησης για την Ελλάδα ως ιατρικό προορισμό.

Ο Όμιλος Υγεία επενδύει συνεχώς σε τεχνολογία αιχμής και αποτελεί σήμερα «το κλειδί» στην επιτυχή προσέλκυση ασθενών στη χώρα. Τονίστηκε επιπλέον η ανάγκη ανάληψης σημαντικών πρωτοβουλιών και στο χώρο της υγείας, ώστε να αντιστραφεί η αρνητική εικόνα που έχει δημιουργηθεί για τη χώρα στο εξωτερικό, λόγω της πολυετούς οικονομικής κρίσης την οποία βίωσε. 

Η Κλαδική Ομάδα Εργασίας με θέμα την Υγεία, δημιουργήθηκε το 2017 με πρωτοβουλία του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριο και στόχο τη διάδοση της τεχνογνωσίας, την ανταλλαγή απόψεων  και νέων ευκαιριών για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της Υγείας. Το έργο της Κλαδικής Ομάδας Εργασίας επιλέγεται από τα μέλη της, τα οποία συνεδριάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Βασικό μέλημα της Κλαδικής Ομάδας είναι πέρα από τη διαμόρφωση πλαισίου για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας στη χώρα και η ανάδειξη του τομέα ως επιχειρηματική ευκαιρία τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη Γερμανία. Για το σκοπό αυτό τα μέλη της συζητούν την ανάπτυξη της συνεργατικότητας, προκειμένου να συνεισφέρουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου υγείας, προκειμένου να αποτελέσει εξαγωγικό παράδειγμα προς μίμηση.

Facebook Comments

POST A COMMENT.