Χρηματοδότηση των ερευνητικών υποδομών με 224 εκ. €

ekdilosi-ereunitikesypodomes

Σε ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, προχώρησαν η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), με θέμα «Οι Ερευνητικές Υποδομές στην υπηρεσία της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης». Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη της σημασίας των Εθνικών Ερευνητικών Υποδομών στην Κοινωνία και η συμβολή τους στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθης Γιαννακίδης, η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Πατρίτσια Κυπριανίδου και η Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Αγγελική Φέτση.

Τα ζητήματα που αναλύθηκαν αφορούσαν τις κύριες πολιτικές κατευθύνσεις και πρωτοβουλίες για την στήριξη της Έρευνας και της Καινοτομίας στην χώρα. Συγκεκριμένα, παρουσιάσθηκε η μέχρι τώρα εξέλιξη της υλοποίησης του Πολυετούς Σχεδίου Χρηματοδότησης Ερευνητικών Υποδομών Εθνικής Εμβέλειας της περιόδου 2014-2020, με την χρηματοδότηση 91 εκ. € σε 28  Ερευνητικές Υποδομές, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020.

Οι Ερευνητικές Υποδομές αποτελούν δομικό στοιχείο του ερευνητικού συστήματος της χώρας και η σημασία τους δεν αφορά μόνο σε κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, αλλά περιλαμβάνει και το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνογνωσία, την πληροφορία, την δικτύωση και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την λειτουργία και την αξιοποίησή τους.

Οι Ερευνητικές αυτές Υποδομές καλύπτουν τους τομείς των Βιολογικών και Βιοϊατρικών επιστημών, την ενέργεια και το περιβάλλον, την αγροδιατροφή, τις φυσικές επιστήμες, τα υλικά, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, ενώ εξασφαλίζουν περισσότερες από 800 θέσεις εργασίες για προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης.

«Οι Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές αποσκοπούν στην προαγωγή των επιστημονικών τομέων όσο και στην προσφορά υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.» αναφέρει ο κος Φωτάκης. Επίσης, αναφέρει πως ο ερευνητικός εξοπλισμός θα ενισχυθεί με 24 εκ. € από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), ενώ αναφέρει πως θα προσαραχθεί άμεσα το πρόγραμμα «Περιφερειακής Αριστείας» για την ενίσχυση των Ερευνητικών υποδομών της περιφέρειας με 45 εκ. €.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης, τόνισε πως το παραγωγικό μοντέλο της χώρας πρέπει να αναγνωρίζει και να στηρίζεται στον κεντρικό ρόλο της έρευνας και την τεχνολογικής ανάπτυξης, ως βασικούς πυλώνες αυτού.

Κατά τον χαιρετισμό της η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Πατρίτσια Κυπριανίδου, ανέφερε ότι η χρηματοδότηση των Ερευνητικών Υποδομών εντάσσεται σε ένα σύνολο χρηματοδότησης που δίνεται στοχευμένα για την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας στην χώρα, για νέες θέσεις επιστημόνων και για την ενίσχυση των χαρακτηριστικών έντασης γνώσης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Facebook Comments

POST A COMMENT.