Πώς θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ανασφάλιστοι ασθενείς και να αποσυμφορηθεί το σύστημα Υγείας;

%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%ce%b7%cf%83%ce%b7

Τι αναφέρεται σε Πρόταση Συνταγογράφησης, Παραπεμπτικογραφίας για Ανασφάλιστους Ασθενείς που διαβιβάστηκε στο υπουργείο Υγείας από την Επιτροπή Ελέγχου Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας

 

Ρούλα Σκουρογιάννη  

 

Σύμφωνα με όσα επίσημα ισχύουν για την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και αναφέρονται στο Άρθρο 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21) / ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄  (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ – ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε1: ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ  ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ):

  1. Ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται μέσω των Νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 (Α΄ 254), των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Ι.Δ., των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νοσοκομείων, των Δημοτικών Ιατρείων, καθώς και μέσω των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρυμάτων αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας.

Η φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικά φαρμακεία. Φάρμακα υψηλού κόστους, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄6), παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Σύμφωνα, επομένως, με το νόμο περί συνταγογράφησης φαρμάκων, εμβολίων και παραπεμπτικών εξετάσεων, μόνο οι γιατροί σε δομές του δημοσίου έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν συνταγές και παραπεμπτικά σε ασφαλισμένους και απόρους, επισημαίνει στο dailypharmanews.gr, o Πρόεδρος της  Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, κ. Κωνσταντίνος Νταλούκας.

«Όμως, σε πάρα πολλές περιπτώσεις πρόκειται για συνανθρώπους μας που, από χρόνια, περιθάλπονται και εξυπηρετούνται στα ιατρεία συμβεβλημένων ή πιστοποιημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ανασφάλιστος δε σημαίνει άπορος. Θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα επιλογής στον ασθενή και εκείνος θα αποφασίσει ανάλογα με το συμφέρον του. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν.3418/28-11- 2005(τ. Α’ ΦΕΚ 287): «2. Ο ιατρός μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή ή με μειωμένη αμοιβή σε ειδικές κατηγορίες ασθενών, με βάση κριτήρια, που είναι κοινωνικώς πρόσφορα, παραδεκτά και σύμφωνα με το βαθύτερο ανθρωπιστικό χαρακτήρα του ιατρικού επαγγέλματος», εξηγεί ο κ. Νταλούκας.

Οι περισσότεροι από τους ασθενείς συνδέονται μακροχρόνια με βαθιά σχέση εμπιστοσύνης με το θεράποντα γιατρό τους, κάτι που αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την ψυχολογία τους, την άσκηση της καθ’ ημέρα πράξης, και με μετρήσιμο όφελος στην υγεία των ασθενών. Είναι αναμφισβήτητο ότι κανείς άλλος  δε γνωρίζει καλύτερα τον ασθενή εκτός από τον από πολλών ετών θεράποντα ιατρό του.

Θα ήταν, λοιπόν, λογικό και επωφελές, για τον ασθενή και το σύστημα, να επιτρέπεται η συνταγογράφηση φαρμάκων και η έκδοση παραπεμπτικών για εξετάσεις στους ανασφαλίστους από τους συμβεβλημένους και πιστοποιημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, τονίζει o Πρόεδρος της  Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής.

«Με την αποδοχή από μέρους του υπουργείου Υγείας της πρότασής μας αυτής, επί της ουσίας θα απαλλαγεί σε μεγάλο ποσοστό ο ασθενής από την ταλαιπωρία της  αναζήτησης άλλου γιατρού εντός δομής του δημοσίου και θα ανακουφιστεί σε μεγάλο βαθμό το φορτίο των δημοσίων δομών υγείας», σημειώνει ο κ. Νταλούκας.

«Επειδή η έκδοση παραπεμπτικών εξετάσεων και η συνταγογράφηση φαρμάκων-εμβολίων γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο από τις δημόσιες δομές, τους συμβεβλημένους ιατρούς αλλά και από τους πιστοποιημένους, καμία συναλλαγή δε μεσολαβεί που θα ζημιώσει το δημόσιο».

Το θέμα αυτό συζητήθηκε, νωρίτερα μέσα στο μήνα Μάρτιο (13/3), στην Επιτροπή Ελέγχου Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας, που υπάγεται στο υπουργείο Υγείας και κατατέθηκε εισήγηση από τον κ. Κ. Νταλούκα που εκτός από Πρόεδρος της  Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής είναι και τακτικό μέλος στη συγκεκριμένη Επιτροπή, που ανήκει στο υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας αξιολογεί τις εισηγήσεις και προτάσεις των μελών και διαβιβάζει αυτές στον αρμόδιο φορέα, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το υπουργείο Υγείας, το οποίο και υποχρεούται να απαντήσει, το επόμενο διάστημα, επί του θέματος.

Αναμένουμε την απάντηση των επικεφαλής του υπουργείου Υγείας.

Πηγή: dailypharmanews.gr

Facebook Comments

POST A COMMENT.