Ίδρυμα Coeurs pour Tous: Καρδιές για Όλους: Κάλυψη εξόδων χειρουργικών επεμβάσεων για άπορα παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια

coeurs-pour-tous-hellas

Αφορμή για τη δημιουργία και την ανθρωπιστική δράση του ιδρύματος Coeurs pour Tous (Καρδιές για Όλους) ήταν 7.000.000 λόγοι, καθώς 7.000.000 παιδιά στον κόσμο έχουν ανάγκη από εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς.

Μόνο στην Ελλάδα, κάθε χρόνο, γεννιούνται 800 έως 1.000 παιδιά με καρδιοπάθεια. Από αυτά, το 1/3 -κυρίως νεογνά- χρήζουν άμεσης καρδιοχειρουργικής επέμβασης. Με δεδομένο ότι το 35% των παιδιών στη χώρα μας είναι ανασφάλιστα, η ανάγκη κάλυψης των εξόδων για τις απαιτούμενες επεμβάσεις είναι επιτακτική.

Το Ίδρυμα Coeurs pour Tous, με ανθρωπιστικό και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ιδρύθηκε το 1998 από τον καρδιοχειρουργό, Καθηγητή Αυξέντιο Καλαγκό, με έδρα τη Γενεύη, και μέχρι σήμερα έχει υποστηρίξει περισσότερα από 17.000 παιδιά παγκοσμίως. Το 2015, η ανθρωπιστική δράση του Ιδρύματος επεκτάθηκε στην Ελλάδα, με τη δημιουργία του παραρτήματος «Coeurs pour Tous Hellas», ανοίγοντας τις πόρτες του στη, δοκιμαζόμενη από την οικονομική κρίση, ελληνική κοινωνία.

Στην Ελλάδα του σήμερα, ο καρδιοχειρουργός Αυξέντιος Καλαγκός και οι συνεργαζόμενοι Έλληνες καρδιολόγοι και καρδιοχειρουργοί, απαντούν με την προσφορά του έργου τους, όποτε χρειάζεται, στις προσδοκίες των άπορων ασθενών παιδιών με καρδιοπάθεια. Επίσης, το ίδρυμα αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση των νοσηλίων για τις απαιτούμενες επεμβάσεις, των ιατρικών εξετάσεων και των εξόδων επεμβατικής καρδιολογίας.

Το act4Greece

Το Πρόγραμμα act4Greece αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία για την προώθηση της κοινωνικής και αναπτυξιακής τραπεζικής.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργείται μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, που δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων από το «πλήθος», δηλαδή από κάθε ενδιαφερόμενο σε κάθε γωνιά του πλανήτη, πόροι που στη συνέχεια διοχετεύονται σε συγκεκριμένα έργα που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν φορείς υλοποίησης. Η μέθοδος αυτή συμμετοχικής χρηματοδότησης, γνωστή διεθνώς ως crowdfunding, έχει στο πυρήνα της φιλοσοφίας της την ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση των συμπολιτών μας, για να εισφέρουν ό,τι ο καθένας μπορεί, ώστε να υλοποιηθούν έργα που έχει ανάγκη η Ελληνική κοινωνία και ο Ελληνισμός.

Το πρόγραμμα καλύπτει έργα σε 7 άξονες: 1) πρόνοια, υγεία και αλληλεγγύη, 2) κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα, 3) πολιτισμός και πολιτιστική επιχειρηματικότητα, 4) νεανική και καινοτόμος επιχειρηματικότητα, 5) περιβάλλον και αειφορία, 6) έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση και 7) αθλητικές δραστηριότητες.

Οι πολλαπλές δράσεις του act4Greece υλοποιούνται από φορείς με εμπειρία και αξιοπιστία στον τομέα τους και μέσω της  ιστοσελίδας www.act4greece.gr γίνεται αξιοποίηση του σύγχρονου εργαλείου συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding).

Οι χρηματικοί πόροι που συγκεντρώνονται μέσω του act4Greece είναι δωρεές, και στο μέλλον, αφού υπάρξει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, θα μπορούν να συγκεντρώνονται χρήματα και για δανεισμό (κυρίως μικροδάνεια), αλλά και για συμμετοχή στο ίδιο κεφάλαιο μιας εταιρείας, στηρίζοντας νεοφυείς καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Το act4Greece αγκαλιάζει τη δράση Καρδιές για Όλους, από 09.11.2017 έως 09.05.2018, με σκοπό τη συγκέντρωση ποσού €100.000, για να καλυφθούν οι δαπάνες για την αρωγή 9-10 άπορων και ανασφάλιστων παιδιών με συγγενή καρδιοπάθεια.

Δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν και με απ’ ευθείας κατάθεση στο Δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας ή με αποστολή εμβάσματος μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων internet, phone και mobile banking στο Λογαριασμό με αριθ. 080/006079-89 (ΙΒΑΝ: GR7701100800000008000607989 / BIC: ETHNGRAA).

Κάθε προσφορά μέσω του act4Greece αποτελεί δωρεά. Με βάση το αποδεικτικό κατάθεσης στο πρόγραμμα act4Greece, τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτουν τις δωρεές αυτές από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον τις εντάξουν στην υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησής τους, υπό την προϋπόθεση της εγγραφής των δαπανών αυτών στα βιβλία τους την περίοδο που πραγματοποιούνται (αρ. 22 και 23 του ΚΦΕ & ΠΟΛ1113/2015). Για κατοίκους εξωτερικού, ισχύει η νομοθεσία της φορολογικής κατοικίας τους. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.act4greece.gr/faq/

Facebook Comments

POST A COMMENT.