Εγκύκλιος ΓΓ Δημ. Υγείας για υγειονομικούς ελέγχους σε σχολεία και επιχειρήσεις τροφίμων

κυλικείο

Με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά που αρχίζει σήμερα, ο ΓΓ Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος, εξέδωσε εγκύκλιο στις Περιφέρειες της χώρας, για υγειονομικούς ελέγχους σε όλα τα σχολεία αλλά και στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, που λειτουργούν γύρω και σε μικρή απόσταση από τα σχολικά συγκροτήματα.

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο του ΓΓ Δημ. Υγείας τονίζεται η ανάγκη διενέργειας ελέγχων στα ημερήσια και νυχτερινά σχολεία όλων των βαθμίδων και όλων των κατηγοριών, ιδιωτικών και δημόσιων και στους βρεφικούς – βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς.

Ο σκοπός των υγειονομικών ελέγχων είναι η τήρηση των κανόνων υγιεινής στους κύριους, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους των σχολείων.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται και για την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διασφάλισης των συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης των απορριμμάτων, ούτως ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ανθυγιεινών εστιών και να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κυλικεία των σχολείων, στις καντίνες (σταθερές) και τους χώρους εστίασης εντός των σχολείων, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων. Παράλληλα, θα εξετάζεται αν τα προσφερόμενα στα κυλικεία των σχολείων, είδη είναι αυτά που καθορίζονται στις σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις.

Τέλος, κρίνεται σκόπιμο οι υγειονομικοί έλεγχοι να διεξάγονται και στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, που λειτουργούν γύρω και σε μικρή απόσταση από τα σχολικά συγκροτήματα.

Είναι σημαντικό –εάν βεβαίως εφαρμοστεί– ότι περιοδικοί έλεγχοι θα γίνονται καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας του σχολικού πληθυσμού. Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα αποστέλλονται στο υπουργείο Υγείας συγκεντρωτικά ανά σχολικό έτος.

Facebook Comments

POST A COMMENT.