ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

APKY

Η αυτοδυναμία των τριών Σχολών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) με την εκλογή Κοσμητόρων οδηγεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση αυτονόμησή του. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Διοικούσα Επιτροπή του ΑΠΚΥ όρισε Επιτροπή Αναζήτησης και Επιλογής για τον διορισμό του πρώτου Πρύτανη και του πρώτου Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου.

 

Δικαίωμα υποψηφιότητας για τις δύο θέσεις έχουν Καθηγητές τόσο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και άλλων Πανεπιστημίων· στη δεύτερη περίπτωση, οι επιλεγέντες θα διοριστούν ταυτοχρόνως σε μόνιμη θέση Καθηγητή στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Η αναλυτική προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο

http://www.ouc.ac.cy/web/guest/news/archive/17288

 

Αιτήσεις υποψηφιότητας,  πλήρως συμπληρωμένες, υποβάλλονται μόνο μέσω της Διαδικτυακής Πύλης  Εργοδότησης, στο σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2017, στις 12 τα μεσάνυχτα.

 

 

______________________________________________

 

Facebook Comments

POST A COMMENT.