Από σήμερα οι αιτήσεις αναπληρωτών για ενισχυτική διδασκαλία

πανελλήνιες

Από σήμερα και έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση για απασχόληση στην ενισχυτική διδασκαλία.

\Ειδικότερα, σύμφωνα με την αριθ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737ντ.Β΄) Υπουργική Απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση σε μία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της επιλογής τους. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι τυχόν υποβάλουν αιτήσεις σε περισσότερες από μία Δ.Δ.Ε.θα τεθούν εκτός προγράμματος.

Οι αιτήσεις αφορούν τους  εκπαιδευτικούς των κλάδων (Φιλόλογοι), (Μαθηματικοί), (Φυσικοί), και (Χημικοί). Οι εκπαιδευτικοί θα  πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2015 -2016.

Facebook Comments

POST A COMMENT.