“Ελληνικαί Παροικίαι Ρωσσίας Ρωμανίας”: Οδοιπορικό στα παράλια Ευξείνου Πόντου το 1900

Anastasios_Metaxas

Το 1900 ο Διονύσιος Μεταξάς-Λασκαράτος, ένας καταξιωμένος Έλληνας δημοσιογράφος της Ρουμανίας, συγκέντρωσε σε βιβλίο “Ελληνικαί Παροικίαι,Ρωσίας και Ρωμουνίας”, του Διονυσίου Μεταξά-Λασκαράτου, Βραζιλία, Τυπογραφείο Universala Κων. Π. Νικολάου, 1900, 128 σ. ( Συμπεριλαμβάνει εικόνες πόλεων, τοπικών ενδυμασιών και προσώπων ), τη σειρά από άρθρα που είχε δημοσιεύσει σε επιφυλλίδα στον Ελεύθερο Λόγο, την εβδομαδιαία, πολιτική και σατυρική εφημερίδα που εξέδιδε από το 1895 μέχρι το 1901 στη Βράιλα. Ο σκοπός του ήταν να φέρει στο φως τη ζωή και τις δραστηριότητες της ελληνικής ομογένειας στις παραδουνάβιες περιοχές, στα παράλια του Εύξεινου Πόντου, της ευρωπαικής και της ασιατικής Ρωσίας και της Αζοφικής Θάλασας. Επίσης να προσφέρει στους αναγνώστες τις πληροφορίες που είχε συλλέξει ως αποτέλεσμα των συνεχών επισκέψεών του στις διάσπαρτες ελληνικές κοινότητες που κυρίως κατά το δεύτερο ήμισυ του ιθ΄ αιώνα συνέβαλαν με τη δράση και το πνεύμα τους στην ανάπτυξη περιοχών  που κάποτε υπήρξαν οικίες για τον ελληνισμό.

Facebook Comments

POST A COMMENT.