Τη δημιουργία ευρωπαικής συνοριοφυλακής-ακτοφυλακής

brussels-group

Τη δημιουργία μιας ευρωπαικής συνοριοφυλακής-ακτοφυλακής και τη διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τους Ευρωπαίους πολίτες στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, πρότεινε σήμερα η Ευρωπαική Επιτροπή για την καλύτερη διαχείριση και φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και για την προστασία του χώρου Σέγκεν.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαικού οργανισμού για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τη FRONTEX.Ο οργανισμός αυτός θα δεσμεύσει ως το 2020 μόνιμο προσωπικό 1.000 ατόμων, ενώ παράλληλα θα μπορεί να αντλεί προσωπικό από μια δεξαμενή 1.500 συνοριοφυλάκων των κρατών-μελών. Το προσωπικό αυτό αυτή η δεξαμενή θα κινητοποιείται  εντός τριών ημερών όταν και όπου κρίνεται απαραίτητο.

Η ευρωπαική συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή θα έχει εποπτικό ρόλο, παρακολουθώντας και αναλύοντας την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Θα προτείνει διορθωτικές δράσεις σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα έχει δικαίωμα άμεσης επέμβασης για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων.

 

Facebook Comments

POST A COMMENT.