Η διόρθωση της έκθεσης και η συμβολή της στη βελτίωση της εκφραστικής ικανότητας των μαθητών

οργανισμός διάδοσης ελλ. γλώσσας

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στηρίζει τὴν προσπάθεια βελτίωσης τῶν ἐπιδόσεων τῶν μαθητῶν στὸ μάθημα τῆς Ἔκθεσης.

Στο πλαίσιο αὐτὸ, στηρίζει ὡς χορηγός ἐπικοινωνίας το ἐπιμορφωτικὸ σεμινάριο τῆς Ἑταιρείας «Lexigram», στὸ ὁποῖο θὰ διδάξει ὁ Ἀθανάσιος Φραγκούλης, Διδάκτορας Κλασικῆς Φιλολογίας, Ἐπίτιμος Σχολικὸς Σύμβουλος, πρώην Διευθυντὴς τοῦ Πειραματικοῦ Λυκείου τῆς Εὐαγγελικῆς Σχολῆς Σμύρνης, Συγγραφέας.

Τὸ σεμινάριο, διάρκειας 2 ὡρῶν, θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν αἴθουσα «Ρήγας Βελεστινλῆς», Ξενοφῶντος 4, Σύνταγμα, τὴν Κυριακὴ 13 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 10.00 π.μ.

Κόστος συμμετοχῆς εἴκοσι (20,00) εὐρώ.

Οἱ δηλώσεις γίνονται στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση τῆς Lexigram [email protected] ἢ στὸ τηλέφωνο 210 6458183. Θὰ τηρηθεῖ σειρὰ προτεραιότητας, γι’ αὐτὸ παρακαλοῦμε νὰ ἐνημερώσετε γιὰ τὴν συμμετοχὴ σας εἴτε στέλνοντας e-mail εἴτε διὰ τηλεφώνου.

Χορηγοῦνται βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Δίδονται δωρεὰν στοὺς συμμετέχοντες:

  1. Πολυτονικὸς Ὀρθογράφος-Αὐτόματος Πολυτονιστής.
  2. Τὸ λογισμικὸ «Ἀρχαιογνωσία» χωρὶς διαφημίσεις.
  3. Σὲ ὅσους συμμετάσχουν θὰ καταχωρηθεῖ δωρεὰν ἀγγελία στὸν ἱστότοπο τῆς Lexigram μὲ τὸ βιογραφικό τους, τὴν εἰδικότητά τους καὶ τὴν περιοχὴ στὴν ὁποία ἐπιθυμοῦν νὰ κάνουν ἰδιαίτερα μαθήματα.

Σημειώνουμε ὅτι ἡ σελίδα τῆς Lexigram ἀριθμεῖ πάνω ἀπὸ 1.600.000 ἐπισκέπτες (μαθητὲς καὶ γονεῖς) τὸν μῆνα.

Facebook Comments

POST A COMMENT.