Ανοδικά μεγέθη για την Groupama παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον

Θετικά είναι τα μηνύματα από το όμιλο Groupama στην Ελλάδα καθώς κατέγραψε κερδοφορία και υψηλή αποθεματοποίηση για την τελευταία οικονομική χρήση. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 147,3 εκατ ευρώ,τα κέρδη προ φόρων στα 15,5 εκατ. ευρώ, το περιθώριο φερεγγυότητας (Solvency I) διαμορφώθηκε στα 366% έναντι 259% το 2013, ενώ οι καταβληθείσες αποζημιώσεις στα 111,3 εκατ. ευρώ. Ικανοποιημένος  κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων εμφανίστηκε ο Μπερτράν Βουαρέ, CEO της Groupama για την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία γράφει υψηλές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων (ROE) της τάξης του 23% σε μία ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία. 

Των Βαϊου Κρόκου και Έλενας Ερμείδου 

Σε στοιχεία από τους επί μέρους κλάδους καταγράφονται επίσης τα εξής:

Στον κλάδο Αυτοκινήτου, εμπλουτίστηκε το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας με 15.000 νέα ασφαλισμένα οχήματα, χάρη στην προσαρμογή της τιμολόγησης στις νέες συνθήκες της αγοράς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ότι, χάρη στην ποιότητα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, η προσαρμογή αυτή συντελέστηκε χωρίς έκπτωση στον αριθμό ή την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ διατηρήθηκαν οι κανόνες και αρχές ανάληψης που εφαρμόζει η εταιρία προς όφελος των ασφαλισμένων της.

Στον κλάδο Πυρός, η ανανέωση των προγραμμάτων ασφάλισης κατοικίας  οδήγησε στην αύξηση της νέας παραγωγής, παρά το γεγονός ότι η εταιρία δεν διαθέτει συμφωνία τραπεζασφάλειας.

Στις ασφαλίσεις Ζωής, και ιδιαίτερα στον τομέα της Υγείας, η εταιρία διεύρυνε περαιτέρω τη γκάμα προϊόντων που προσφέρει με νέα ετησίως ανανεωνόμενα προγράμματα, αλλά συνεχίζοντας παράλληλα και την διάθεση των ισόβιων, προκειμένου να καλύψει τις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών, ενώ δεν προέβη παρά σε οριακές ή και μηδενικές αυξήσεις ασφαλίστρων.

Με παραγωγή ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ, εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα της εταιρίας σε ό, τι αφορά στα προϊόντα τύπου Unit Linked. Και εδώ αντισταθμίζεται η έλλειψη συμφωνίας τραπεζασφάλειας αφενός από την ποιότητα των προϊόντων που με επιτυχία προσφέρει η εταιρία εδώ και τρία χρόνια (ZEN, OBSIDIENNE, PEARL) ως επί το πλείστον σε συνεργασία με τον Όμιλο Groupama, και αφετέρου από την  τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει σήμερα.

Ομαδικά συμβόλαια

Τέλος σε επίπεδο ομαδικών συμβολαίων, αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τη δύσκολη συγκυρία η Groupama Ασφαλιστική κατάφερε να διατηρήσει τους κύριους πελάτες της στα DAF, ενώ στα ομαδικά Υγείας προσέθεσε στο χαρτοφυλάκιό της τρεις μεγάλες εταιρίες, με 12.500 ασφαλισμένους συνολικά.

Το ξεκίνημα του 2015 

Δυναμικά ξεκίνησε το 2015 για τη Groupama Ασφαλιστική, με νέα προϊόντα τόσο στις γενικές ασφαλίσεις όσο και στις ασφαλίσεις ζωής.

Ενδεικτικά τα προγράμματα  EXPERT του κλάδου πυρός που καλύπτουν εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους και ήδη διατίθενται, καθώς και το πρόγραμμα Santé Priorité για τις σοβαρές ασθένειες που θα διατεθεί πολύ σύντομα, ενώ ετοιμάζεται και ένα επιπλέον ετησίως ανανεωνόμενο πρόγραμμα υγείας σε συνεργασία με φημισμένο νοσηλευτικό ίδρυμα του ιδιωτικού τομέα.

Στους στόχους της Groupama για το 2015: η διατηρήρηση των μεριδίων της στην αγορά, η διατήρηση κερδοφορίας, η υιοθέτηση και εφαρμογή αποτελεσματικής ψηφιακής τεχνολογίας.

www.sofokleousin.gr

Facebook Comments

POST A COMMENT.