“Στημένα” παιχνίδια (;) από μεγάλη ελληνική ασφαλιστική με μεσιτική

ασφαλιστική

Για στημένα παιχνίδια κατηγορείται μεγάλη ελληνική ασφαλιστική σε συνεννόηση με μεσιτική αντασφαλειών με απώτερο σκοπό το ίδιον όφελος. Δύσκολα μπορεί να πείσει για την εφαρμογή καλών πρακτικών της, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει το τελευταίο διάστημα. 

Η συγκεκριμένη Ασφαλιστική σήμερα εκ νέου κατηγορείται για συνεργασία με εταιρία Μεσιτών Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων αμφιβόλου νομιμότητας στην οποία κύριο μέτοχοι είναι εμφανίζονται να είναι η ίδια μεγάλη Ασφαλιστική της χώρας. Δημιουργεί ως εκ τούτου αντικρουόμενα συμφέροντα και πιθανά και θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Επί πλέον από την συνεργασία ως καταγγέλλεταιδιακυβεύονται οι στοιχειώδεις κανόνες δεοντολογίας, όπως αναγράφονται στις Πράξεις 30 & 31 / 30-09-2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος:

– Οι ασφαλιστικές εταιρίες και οι ασφαλιστικοί & αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τους πελάτες τους, με πίστη, αντικειμενικότητα και αμεροληψία.

-Οι ασφαλιστικές εταιρίες και οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητέςυιοθετούν αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων.

– Διαφυλάσσουν τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ τους.

Η Ασφαλιστική γνωρίζει ότι ο  Μεσίτης Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων διενεργεί κατ’ εντολή και δια λογαριασμό του πελάτη του και όχι για λογαριασμό της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής εταιρίας.

Τρία είναι τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει η Ασφαλιστική και ο Μεσίτης

– Πώς εξασφαλίζεται η αμεροληψία, η αντικειμενικότητα και η αιτιολογημένη επιλογή του προτεινόμενου ασφαλιστικού προϊόντος και της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής εταιρίας (π.δ. 190/1996, άρθρο 11 & 12);

– Επίσης πώς διασφαλίζεται από την  εν λόγω Ασφαλιστική δεν θα χρησιμοποιήσει στοιχεία  μελλοντικά για την ανάπτυξη των εργασιών δικών  της με την σύναψη και απευθείας ασφαλιστικών συμβάσεων ;

– Και τέλος πώς εξασφαλίζεται η ίση αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής προς τα δίκτυα, εφ’ όσον και δημιουργεί και συμμετέχει με ίδια κεφάλαια, προς ίδιον όφελος, σε ένα ανταγωνιστικό προς αυτά νέο κανάλι πρόσκτησης εργασιών;

Επειδή όλα ξεκινάνε από την ηγεσία «Γιάννης κερνά – Γιάννης πίνει» και ότι περισσέψει που είναι πολλά «τρέχουν» προς  την μεσιτική.

Έλενα Ερμείδου

Sofokleousin.GR

Facebook Comments

POST A COMMENT.