Ομογενής επικεφαλής της έρευνας για τον Διαβήτη

Ανδρικόπουλος

Ο ομογενής καθηγητής Ιατρικής, Σοφιανός Ανδρικόπουλος, εξελέγη πρόεδρος του Συνδέσμου Διαβήτη Αυστραλίας , του κορυφαίου οργα νισμού έρευνας, ιατρικής πρακτικής και εκπαίδευσης στον χώρο του Διαβήτη στην Αυστραλία.

Σε συνένεντευξή του στο Νέο Κόσμο ο Δρ. Ανδρικόπουλος δηλώνει ότι πρόκειται για μεγάλη τιμή, αλλά και τεράστια ευθύνη, δεδομένου ότι ο εν λόγω οργανισμός είναι υπεύθυνος για τις κατευθυντήριες γραμμές και ανακοινώσεις αναφορικά με το διαβήτη, υπεύθυνος για την επι κοινωνία με την ομοσπονδιακή  και τις πολιτειακές κυβερνήσεις , όσον αφορά έναν μεγάλο αριθμό πρωτοβουλιών που αφορούν και ενδιαφέ ρουν εκείνους που πάσχουν από διαβήτη.

Facebook Comments

POST A COMMENT.