Εκστρατεία κατά της παιδικής εκμετάλλευσης

imagesCAKMCJPF

Διεθνή εκστρατεία με σύνθημα, “κόκκινη κάρτα στην παιδική εργασία” και στόχο “να μπεί οριστικά τέλος στην εκμετάλλευ ση των παιδιών” ξεκινά, από σήμερα, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδι κής Εργασίας.

Με ανακοίνωσή της η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, ζητεί από την ελληνική πολιτεία να λάβει μέτρα “για την προστασία της ελληνικής οικογένειας και κατ΄’ επέκταση των ανήλικων μελών της'”, ενώ επισημαίνει ότι “μπορεί στη χώ ρα μας να μην υπάρχουν επίσημα στοιχεία για την πραγματική παιδική εργασία, οι εκτιμήσεις όμως κάνουν λόγο για πε ρίπου 100.000 ανήλικους εργαζόμενους”. “Είναι επιτακτική ανάγκη να μειωθεί η σχολική διαρροή, να εξαλειφθεί η επαι τεία και η εργασία παιδιών στο δρόμο, να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και η παρεμβατικότητα των κοινωνικών υ πηρεσιών, να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις διεθνείς συμβάσεις” καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ.

 

Facebook Comments

POST A COMMENT.