Νέο Τραπεζογραμμάτιο 10 Ευρώ

newego_LARGE_t_1101_54106589

Τα νέα τραπεζογραμμάτια των 10 ευρώ που θα κυκλοφορήσουν στις 23 Σεπτεμβρίου 2014, σε τρία ( 3 ) εκατομμύρια καταστήματα και μικρές επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ θα λάβουν ενημερωτικά φυλλάδια και κάρ τες με μεταβαλλόμενες εικόνες.Το ενημερωτικό φυλλάδιο περοτρύνει τα καταστήματα και τις μικρές επιχειρήσεις να  δια σφαλίσουν  ότι τα μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων και οι συσκευές εξακρίβωσης της γνησιότητας τραπεζο γραμματίων που διαθέτουν έχουν προσαρμοστεί ώστε να δέχονται το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ.

Η διανομή του ενημερωτικού φυλλαδίου ξεκίνησε την Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 από την Φιλανδία και την Εσθονία και μέχ ρι το τέλος Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η διάθεσή του σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ.

Facebook Comments

POST A COMMENT.