Ι. Στουρνάρας: Από τον Οκτώβριο οι αποφάσεις για το χρέος

Στουρνάρας

Την οκανοποίησή του για τη δήλωση του Ευrogroup για την Ελλάδα, εξέφρασε τη Δευτέρα από τις Βρυξέλλες ο υπουρ γός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, επισημαίνοντας ότι από τον Οκτώβριο και μετά θα υιοθετηθούν οι όποιες απο φάσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού δημόσιου χρέους.Σε δηλώσεις του προς τους ΄Ελληνες δημο σιογράφους,λίγο μετά τη λήξη του Εurogroup,ο υπουργός Οικονομικών εξήγησε ότι οι όποιες αποφάσεις υιοθετηθούν για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, θα είναι σε σημαντικό βαθμό συναρτημένες με τα αποτελέσματα των τέστ αν τοχής που θα πραγαματοποιήσει τον Οκτώβριο η ΕΚΤ, τόσο για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, όσο και για τις αντί στοιχες τράπεζες των άλλων κρατών-μελών της ευρωζώνης. Ο Ι. Στουρνάρας ανέφερε επίσης, ότι η επόμενη αξιολόγη ση του ελληνικού προγράμματος θα ξεκινήσει το καλοκαίρι και θα ολοκληρωθεί μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσ μάτων των τεστ αντοχής των τραπεζών που θα διενεργήσει η ΕΚΤ. Ανααφερόμενος στο πρόγραμμα ανάπτυξης της ελ ληνικής οικονομίας που παρουσίασε στο Εurogroup, ο κ. Ι.Στουρνάρας τόνισε ότι αυτό βασίζεται τόσο στη δημοσιονομική εξυγίανση, όσο και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και ότι είναι δεκαετούς εμβέλειας.

Facebook Comments

POST A COMMENT.