Κομισιόν: Σε ρυθμούς ανάπτυξης ΕΕ και Ελλάδα

ανάπτυξη

Στο 0,6% αναμένεται να φτάσει η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2014 η οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω στο 2,9% το 2015, σύμφωνα  με τις οικονομικές  προβλέψεις που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα στη δημοσιότητα. Με τις σημερινές εκτιμήσεις της η Κομισιόν επιβεβαιώνει ουσιαστικά τις προβλέψεις στις οποίες είχε προβεί στις 25 Φεβρουαρίου.

Η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη θα φτάσει το +1,2% το 2014 (1,2% επίσης το Φεβρουάριο) η οποία θα ενισχυθεί στο 1,7% το 2015 (1,8% ήταν η εκτίμηση το Φεβρουάριο). Για την ΕΕ οι εκτιμήσεις είναι ανάπτυξη +1,6% το 2014 (1,5% ήταν η πρόβλεψη το Φεβρουάριο) και 2% το 2015 (επίσης 2% το Φεβρουάριο).

Πτωτική θα είναι η εξέλιξη της ανεργίας στην Ελλάδα, η οποία  από 27,3% το 2013 θα μειωθεί στο 26% το 2014 ( 25,7% εκτιμούσε η Κομισιόν το Φεβρουάριο) και στο 24% το 2015 (24,6% ήταν η εκτίμηση το Φεβρουάριο).

Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί από 12,7% του ΑΕΠ το 2013 σε 1,6% το 2014 (2,1% ήταν η εκτίμηση το Φεβρουάριο) και στο 1% το 2015 (όπως το Φεβρουάριο).

Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα φτάσει στο ανώτατο επίπεδο φέτος στο 177,2% του ΑΕΠ ενώ στη συνέχεια θα αρχίσει η σταδιακή αποκλιμάκωση του στο 172,4% το 2015 (171,1% ήταν η πρόβλεψη του Φεβρουαρίου).

Ο αποπληθωρισμός -0,9% το 2013 θα συνεχιστεί και το 2014 στο -0,8% ενώ πληθωρισμός +0,3% θα παρατηρηθεί το 2015.

Τέλος, θετική εξέλιξη συνιστά η αύξηση των επενδύσεων οι οποίες σε ετήσια μεταβολή από  3,6% το 2013 θα αυξηθούν κατά 12% το 2014 και κατά 6,5% το 2015.

«Τα σημάδια ανάκαμψης ενισχύονται»

«Τα σημάδια ανάκαμψης ενισχύονται» είναι ο τίτλος του κεφαλαίου των εαρινών οικονομικών προβλέψεων για την Ελλάδα από την Κομισιόν, η οποία επιβεβαίωσε ότι το 2014 σηματοδοτεί την επιστροφή σε αναπτυξιακούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησαν σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, που θα ενισχύσει τις εξαγωγές και τις επενδύσεις.

Η Κομισιόν τονίζει ότι σε σχέση με τις φθινοπωρινές προβλέψεις που είχε δημοσιοποιήσει στις 5 Νοεμβρίου 2013 οι δείκτες εμπιστοσύνης έχουν βελτιωθεί, ιδιαίτερα για τους καταναλωτές και τις κατασκευές, ενώ το πρώτο δίμηνο του 2014 επιβεβαιώθηκε αύξηση στη βιομηχανική παραγωγή και σταθεροποίηση στις λιανικές πωλήσεις και τις άδειες κατασκευής. Η αναζωογόνηση των ελληνικών εξαγωγών αλλά και τα έσοδα στον τουρισμό και η ισχυρότερη ναυτιλία θα τονωθούν και από την ανάκαμψη στην Ευρωζώνη, υποστηρίζει η Επιτροπή, η οποία προβλέπει ωστόσο μικρότερη μείωση των εισαγωγών σε σχέση με το 2013.

Η Επιτροπή αναφέρει ακόμη ότι στην ανάπτυξη 2,9% το 2015 θα συμβάλουν καθοριστικά οι επενδύσεις και η ιδιωτική κατανάλωση, ενώ θετικές θα είναι οι επιπτώσεις από τις εξαγωγές και την πορεία της εσωτερικής ζήτησης.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, η ανεργία έφτασε στο ανώτατο επίπεδο το 2013 με 27,3% και στην πτωτική πορεία που αρχίζει από φέτος θα συμβάλουν οι μεταρρυθμίσεις για τον καθορισμό των μισθών που είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τα προγράμματα απασχόλησης και η αύξηση των επενδύσεων.

Η Κομισιόν σημειώνει επίσης ότι οι κίνδυνοι είναι ισορροπημένοι και σχετίζονται με τις γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις στη περιοχή, ενώ επισημαίνεται ότι ενδεχόμενη επιβράδυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την εμπιστοσύνη. Ωστόσο, θετικό στοιχείο για την Επιτροπή είναι ότι οι εξαγωγές μπορεί να κινηθούν με υψηλότερους από τους προβλεπόμενους ρυθμούς, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα θετική τουριστική περίοδο. Παράλληλα, θετικότερες από τις αναμενόμενες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις από την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές εξελίξεις, η Επιτροπή χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τον εξορθολογισμό των δαπανών, την αποδοτικότητα της κοινωνικής ασφάλισης, τη συλλογή φόρων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στο πρόγραμμα προσαρμογής. Η Κομισιόν τονίζει τις προθέσεις της κυβέρνησης να προωθήσει εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2014 πρωτοβουλίες για τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας και για την αναθεώρηση του ΦΠΑ.

Στο 1,6% η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στην ΕΕ

Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να ανέλθει σε 1,6% στην ΕΕ και σε 1,2% στη ζώνη του ευρώ το 2014, και να βελτιωθεί περαιτέρω το 2015 σε 2,0% και σε 1,7% αντίστοιχα. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα, με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης των εαρινών οικονομικών προβλέψεών της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η εν λόγω πρόβλεψη βασίζεται στην υπόθεση ότι τα συμφωνηθέντα μέτρα οικονομικής πολιτικής θα εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη και την ΕΕ, προωθώντας την απαραίτητη προσαρμογή.

Η σταδιακή αυτή ανάκαμψη ευθυγραμμίζεται με προγενέστερες ανακάμψεις μετά από σοβαρές οικονομικές κρίσεις, σημειώνει η Επιτροπή, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ενώ οι όροι χρηματοδότησης παραμένουν κατά μέσο όρο ενθαρρυντικοί, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικού μεγέθους.

Ως προς τα βασικά μεγέθη των ευρωπαϊκών οικονομιών η Επιτροπή σημειώνει τα εξής:

– Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας άρχισαν να βελτιώνονται κατά τη διάρκεια του 2013 και αναμένεται να σημειωθεί μεγαλύτερη αύξηση των θέσεων εργασίας, καθώς και περαιτέρω μείωση των ποσοστών ανεργίας (σε 10,1% στην ΕΕ και 11,4% στη ζώνη του ευρώ το 2015).

– Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, τόσο στην ΕΕ (1,0% το 2014, 1,5% το 2015), όσο και στη ζώνη του ευρώ (0,8% και 1,2%).

– Τα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών σε ευάλωτα κράτη μέλη έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, χάρη στα συνεχιζόμενα οφέλη από την ανταγωνιστικότητα των τιμών. Σε ορισμένες από τις οικονομίες αυτές αναμένονται πλεονάσματα το 2014 και το 2015.

– Η μείωση των ελλειμμάτων της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να συνεχιστεί. Το 2014, προβλέπεται να υποχωρήσει σε περίπου 2,5 % του ΑΕΠ τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ. Ο δείκτης του χρέους προς το ΑΕΠ θα κορυφωθεί σε ποσοστό σχεδόν 90% στην ΕΕ και 96% στη ζώνη του ευρώ πριν μειωθεί κατά το επόμενο έτος.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος επιδείνωσης των προοπτικών ανάπτυξης εξακολουθεί να είναι η εκ νέου απώλεια της εμπιστοσύνης λόγω της στασιμότητας των μεταρρυθμίσεων, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή, επισημαίνοντας όμως ότι περαιτέρω τολμηρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανάκαμψη ισχυρότερη από την προβλεπόμενη.

Επίσης, συνεχίζει, έχει ενταθεί η αβεβαιότητα όσον αφορά το εξωτερικό περιβάλλον ενώ τονίζει ότι μια υπέρ το δέον παρατεταμένη περίοδος χαμηλού πληθωρισμού ενδέχεται επίσης να συνεπάγεται κινδύνους. Ωστόσο, η σταδιακά ισχυροποιούμενη ανάκαμψη και η όλο και περισσότερο διευρυνόμενη βάση της θα πρέπει να αμβλύνουν τους κινδύνους αυτούς, καταλήγει η Επιτροπή.

Ανακοινώνοντας τέλος τις εαρινές εκτιμήσεις ο αντικαθιστών τον Όλι Ρεν Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Σιμ Κάλας δήλωσε τα εξής: «Η ανάκαμψη έχει πλέον εδραιωθεί. Τα ελλείμματα έχουν μειωθεί, οι επενδύσεις ανακάμπτουν και, κυρίως, η κατάσταση όσον αφορά την απασχόληση έχει αρχίσει να βελτιώνεται. Οι συνεχείς μεταρρυθμιστικές προσπάθειες από τα κράτη μέλη και την ίδια την ΕΕ αποδίδουν καρπούς. Οι συνεχιζόμενες αυτές διαρθρωτικές αλλαγές μου θυμίζουν τη βαθιά προσαρμογή που δρομολόγησαν οι οικονομίες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης κατά τη δεκαετία του 90 και τα επόμενα έτη, σε συνάρτηση με την προσχώρησή τους στην ΕΕ πριν από 10 έτη ακριβώς. Η εμπειρία τους δείχνει πόσο σημαντικό είναι να εφαρμοστούν έγκαιρα οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να συνεχιστούν οι προσπάθειες, ανεξαρτήτως από τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπιστούν στην πορεία. Με αυτό το πνεύμα, οφείλουμε να μην μειώσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας για τους Ευρωπαίους και να ενισχυθεί το αναπτυξιακό δυναμικό».

 

ΑΠΕ

Facebook Comments

POST A COMMENT.