Κατάργηση ψήφισης ετεροδημοτών

_1_~1

Την κατάργηση της δυνατότητας των ετεροδημοτών να ψη-

φίζουν σε εκλογικά τμήματα στον τόπο διαμονής τους για τις

ευρωεκλογές θα εισηγηθεί το υπουργείο Εσωτερικών στη νο-

μοθετική ρύθμιση που θα καταθέσει εντός της εβδομάδας για

την ταυτόχρονη διεξαγωγή των ευρωεκλογών με τη δεύτερη

Κυριακή των δημοτικών εκλογών .Σύμφωνα με τους κυβερνη

τικούς ισχυρισμούς, για την εκλογή δημοτικών και περιφερει-

ακών αρχών την πρώτη Κυριακή οι πολίτες θα πρέπει να ψη-

φίσουν στους δήμους που είναι εγγεγραμμένοι,οπότε οι ετερο

δημότες θα πρέπει να μετακινηθούν στις ιδιαίτερες πατρίδες

τους.Σε όσους δήμους η διαδικασία περάσει σε δεύτερο γύρο,

θα μπορούν οι ετεροδημότες να ψηφίσουν στον τόπο διαμο-

νής τους για ευρωεκλογές και παράλληλα να πρέπει να μετα-

κινηθούν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους για να επιλέξουν αυτο-

διοικητικές αρχές.

Facebook Comments

POST A COMMENT.