Αποστολή στο Κουβέιτ από το Υπουργείο Εξωτερικών

mikhalos

Επενδυτικό φόρουμ στο Κουβέιτ διοργάνωσε στις 26 και 27

Ιανουαρίου το υπουργείο Εξωτερικών και επικεφαλής της α-

ποστολής ήταν ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών

Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας,Παναγιώτης Μίχαλος.

Στόχοι του διήμερου φόρουμ ήταν η προώθηση των διμερών

επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδας- Κουβέιτ,η τόνωση των

ελληνικών εξαγωγών και η προσέλκυση επενδύσεων.Στο

πλαίσιο της εκδήλωσης υπήρξαν συναντήσεις για επενδυτι-

κές συνεργασίες στους τομείς των κατασκευών,ενέργειας κ.α.

Facebook Comments

POST A COMMENT.