ΗΠΑ: ΄Ενα στα πέντε παιδιά δεν έχει αρκετό φαγητό

newyork

Το 20% των παιδιών που ζουν στη Νέα Υόρκη,δηλαδή ένα στα πέντε,δεν έχει αρ-

κετό φαγητό στο σπίτι του,σύμφωνα με μια έρευνα που δόθηκε σήμερα στη δημο-

σιότητα και δείχνει ότι το ποσοστό των ανηλίκων που υποσιτίζεται αυξήθηκε κατά

10% μέσα σε μια τετραετία.

Η έρευνα του “Συναπισμού ενάντια στην πείνα” έρχεται να προστεθεί στις μελέτες

που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και δείχνουν τις τεράστιες ανισότητες σε μια πόλη

που φιλοξενεί εκατοντάδες εκατομμυριούχους και αρκετούς δισεκατομμυριούχους.

Σύμφωνα με την έκθεση, στα λαϊκά συσσίτια και τις διανομές τροφίμων η ζήτηση αυξή-

θηκε κατά 10% φέτος αλλά οι πόροι τους,από τις κρατικές ενισχύσεις και τις ιδιωτικές

δωρεές,μειώθηκαν ταυτόχρονα κατά 57%.

” Το εισόδημα της μεσαίας τάξης είναι σήμερα χαμηλότερο σε σχέση με πριν από

μια δεκαετία. Η φτώχεια,η πείνα και ο αριθμός των αστέγων έχουν αυξηθεί κατακό-

ρυφα”,τόνισε ο Μπεργκ υπενθυμίζοντας ότι σχεδόν οι μισοί κάτοικοι της Νέας Υόρκης

ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας η λίγο πάνω από αυτό.

Facebook Comments

POST A COMMENT.