“Γεύσεις από τη Λέσβο”

________ - Αντίγραφο

________Το ημερολόγιο που πρόσφατα εξέδωσε η Mythos Publications, “Γεύσεις από τη Λέσβο”, είναι ένα ημερολόγιο τοίχου- κουζίνας, 22 σελίδων, 6 εποχών, δηλαδή 18 μηνών και αρχίζει το Σεπτέμβριο του 2013 τελειώνει δε το Φεβρουάριο του 2015.

Είναι τυπωμένο σε 4 γλώσσες – Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Τουρκικά και περιέχει 18 παραδοσιακές συνταγές της Λέσβου.

Facebook Comments

POST A COMMENT.