Διαδοχικές πανελλαδικές εξετάσεις για πρόσβαση σε ΑΕΙ – ΤΕΙ

εισαγωγικές

Τέσσερις φορές σε τρία χρόνια θα καλούνται να εξεταστούν πανελλαδικώς οι μαθητές του Λυκείου, προκειμένου να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας για το νέο Λύκειο και το νέο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νέο σχέδιο, οι μαθητές θα δίνουν εξετάσεις πανελλαδικού χαρακτήρα σε κάθε τάξη του Λυκείου για την προαγωγή τους, καθώς και για την απόλυσή τους από το Λύκειο. Αφού πάρουν το απολυτήριο Λυκείου θα δίνουν νέες πανελλαδικές εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα για να εισαχθούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Για τον υπολογισμό των μορίων εισαγωγής κάθε υποψηφίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετρά και ο βαθμός των τριών τάξεων του Λυκείου.

Αναφορικά με τα θέματα των εξετάσεων, προβλέπεται η οργάνωση Τράπεζας Θεμάτων, καθώς και η ίδρυση Οργανισμού Εθνικών Εξετάσεων, που θα προσδιορίζει την εξεταστέα ύλη και θα επιλέγει βαθμολογητές.

Στόχος του υπουργείου είναι το νέο σύστημα να εφαρμοστεί από τους μαθητές της προσεχούς Α’ Λυκείου, από τον επόμενο Σεπτέμβριο.

Αναλυτικότερα, για το νέο Λύκειο προβλέπεται:
Στην Α’ Λυκείου, να διδάσκονται τα μαθήματα: Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (9 ώρες), Μαθηματικά (5 ώρες), Φυσικές Επιστήμες (6 ώρες), Πολιτική Παιδεία (3 ώρες) και (από 2 ώρες) Θρησκευτικά, Ιστορία, Ξένη Γλώσσα, Φυσική Αγωγή και Ερευνητική Εργασία.

Επιπλέον, οι μαθητές θα έχουν ένα δίωρο μάθημα επιλογής, μεταξύ των Εφαρμογών στην πληροφορική, Διαχείρισης φυσικών πόρων και του μαθήματος Έκφραση-Πολιτισμός / Ευρωπαϊκός Πολιτισμός.

Στη Β’ Λυκείου, 30 ώρες θα αφιερώνονται στο κοινό για όλους τους μαθητές πρόγραμμα μαθημάτων. Οι υπόλοιπες 5 θα δίνονται στα μαθήματα προσανατολισμού: Αρχαία και Λατινικά για τις ανθρωπιστικές σπουδές, Μαθηματικά και Φυσική για τις θετικές επιστήμες.

Στη Γ’ Λυκείου, από τις συνολικά 35 ώρες, 12 θα δίνονται στο κοινό πρόγραμμα μαθημάτων. Οι υπόλοιπες θα μοιράζονται ανάλογα τον προσανατολισμό κάθε μαθητή, καθώς θα υπάρχουν τρεις θεματικοί κύκλοι: ανθρωπιστικών σπουδών (με Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά), θετικών σπουδών (με Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία) και οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών σπουδών (με Μαθηματικά, Οικονομία, Ιστορία και ένα εκ των Αρχών Φυσικών Επιστημών και Οργάνωσης και Λειτουργίας της Πολιτείας).

Τροποποιήσεις θα γίνουν και στο Τεχνικό Λύκειο. Οι βασικότερες σε σχέση με το ισχύον σύστημα είναι οι εξής:

Στην Β’ και τη Γ’ τάξη, 22 ώρες θα δίνονται σε μαθήματα ειδικότητας. Εξ αυτών, οι μισές ώρες θα γίνονται στο σχολείο για τη θεωρητική κατάρτιση και οι υπόλοιπες σε παραγωγικές μονάδες.

Επίσης, καθιερώνεται 4ο προαιρετικό έτος ως μεταδευτεροβάθμιος κύκλος σπουδών, ο οποίος θα οδηγεί -κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης- σε πτυχίο επιπέδου 4Α. Ο τρόπος εισαγωγής σε ΑΕΙ/ΤΕΙ δεν αλλάζει (εξετάσεις σε 4 μαθήματα).

 

Έλενα-Ήρα Τζαλακώστα

Facebook Comments

POST A COMMENT.