“Η Μεγάλη Χάρτα του Ρήγα” ψηφιοποιημένη

xarta-Riga

Η ” Μεγάλη Χάρτα του Ρήγα “, παρουσιάζεται ψηφιοποιημένη, την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013,

στην έκθεση ” Η Χάρτα του Ρήγᨴ απο τα αρχεία στον ψηφιακό κόσμο “, που διοργανώνουν

τα Γενικά Αρχεία  του Κράτους ( ΓΑΚ) συμμετέχοντας, στην Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων. Η έκ-

θεση, λένε οι διοργανωτές, ” είναι μια ματιά στο εργαστήρι του Ρήγα και τη δημιουργία του Χάρτη,

στους κώδικες, στα σύμβολα και τη χρήση τους ως μέσων επικοινωνίας . Πρόκειται για τον πρώτο

Χάρτη στον Κόσμο που συνδέθηκε επίσημα με μια Επανάσταση “. Υπενθυμίζεται ότι τα Γενικά

Αρχεία του Κράτους, διαθέτουν στη συλλογή τους ένα απο τα λίγα, πλήρη αντίτυπα της Χάρτας

της Ελλάδας,το οποίο παρουσιάζεται  στην ΄εκθεση και πρόσφατα προχώρησαν στην έκδοση

ομοιοτυπικού αντιγράφου.

 

Στην εκδήλωση συμμετέχει το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς, που πρόσφατα συγχωνεύ-

τηκε με τα ΓΑΚ. Απο την πλευρά του,συμβάλει στην προβολή και ανάδειξη της Χάρτας, αξιοποι-

ώντας την επιστημονική χαρτογραφική ανάγνωσή της, που επιχειρείται για πρώτη φορά στην

Ελλάδα, σύμφωνα με τους κανόνες της σύγχρονης χαρτογραφικής επιστήμης, με τη βοήθεια

της ψηφιακής ανάλυσης  και οπτικοποίησης των ιστορικών χαρτών.

Τα εγκαίνια πλαισιώνονται  απο ομιλίες, αφιερωμένες στη ” Μεγάλη Χάρτα της Ελλάδος ” του

Ρήγα Βελεστινλή , το κορυφαίο επίτευγμα του Ελληνικού Διαφωτισμού και της ελληνικής χαρτο-

γραφίας στα τέλη του 18ου αι., αλλά και ένα χαρτογραφικό έργο παγκόσμιας εμβέλειας.

Facebook Comments

POST A COMMENT.