Διεθνές συνέδριο στο Ηράκλειο

Στο Συνέδριο, οι εργασίες του οποίου θα λάβουν χώρα στην αίθουσα του Πολιτιστικού

Συλλόγου Καμηλαρίου, συμμετέχουν ερευνητές και ακαδημαικοί απο την Ελλάδα και απο

διάφορες χώρες του εξωτερικού. Το συνέδριο διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Διεθνούς

Επιτροπής για την Ανθρωπολογία της Τροφής, του Δικτύου Συλλόγων Μεσσαράς και του

Πολιτιστικού Συλλόγου Καμηλαρίου. Το θέμα του Συνεδρίου θα προσπαθήσει να αναδείξει

τη διασύνδεση της τροφής με την τέχνη, ειδικά στις μέρες μας όπου πλέον αναγνωρίζεται η

αξία της διατροφικής παράδοσης σαν αντιστάθμισμα της ανούσιας βιομηχανοποιημένης δια-

τροφής. Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα διεξαχθούν συζητήσεις σχετικές με τη δυνατότητα θεσ-

μοθέτησης ενός μόνιμου forum επιστημόνων η και ενός θερινού σχολείου στο Καμηλάρι , που

θα πραγματεύονται κάθε καλοκαίρι διάφορες θεματικές ενότητες επίκαιρου παγκόσμιου ενδια-

φέροντος.

Facebook Comments

POST A COMMENT.