Σύνοδο Κορυφής ΕΚ για φοροδιαφυγή

Να εντείνουν τη μάχη ενάντια στους φορολογικούς παραδείσους και να βελτιώσουν τους

φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς ζητά το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο ( ΕΚ ) απο τα κράτη

μέλη σε μια συζήτηση την Τρίτη 21 Μαίου 2013 εν όψει του Ευρωπαικού Συμβουλίου της

22ας Μαίου .Την ίδια μέρα θα τεθεί σε ψηφοφορία ένα ψήφισμα που υποστηρίζει ότι τα

κράτη μέλη θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να μειώσουν κατά το ήμισυ

μέχρι το 2020το ” φορολογικό κενό” απο φόρους που δεν έχουν εισπραχθεί και ανέρχον-

ται σε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ.

Facebook Comments

POST A COMMENT.