Συναλλαγές χωρίς μετρητά !

Με πλαστικό χρήμα όλες οι πληρωμές άνω των 300 ευρώ, για να παταχθεί η φοροδιαφυγή.

Εξαφανίζονται τα μετρητά απο την αγορά , δημεύονται περιουσίες και καταθέσεις,ανακρίνον-

ται επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες, για να σωθεί η χώρα απο τη …φοροδιαφυγή.

Μέχρι το τέλος Μαίου το νομοσχέδιο το οποίο θα ανατρέπει τα πάντα  στους ελέγχους, στις

ποινές και κυρίως στο ” κυνήγι  ” της φοροδιαφυγής θα πρέπει να έχει ψηφιστεί προκειμένου

να σταματήσουν οι δανειστές μας να απειλούν σε κάθε αξιολόγηση με νέα μέτρα, χτυπώντας

μονίμως την ” αχίλλειο πτέρνα ” του  φοροεισπρακτικού μηχανισμού και κατηγορώντας την κυ-

βέρνηση για έλλειψη πολιτικής βούλησης.Αιχμή του δόρατος θα είναι το περιουσιολόγιο,το ο΄-

ποίο θα περιέχει αναλυτικά όλα τα στοχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία των πολιτών,

καθώς οι φορολογούμενοι θα δηλώνουν καταθέσεις ,τοποθετήσεις σε μετοχές, ομόλογα και

αμοιβαία κεφάλαια, κατοκίες, αγροτεμάχια,κινητά περιουσιακά στοιχεία ( Ι.Χ.αυτοκίνητα,σκάφη

αναψυχής κ.λ.π.).

Facebook Comments

POST A COMMENT.