Για λεηλασία δημόσιου χρήματος

akr-456x300

6,38 δισ. ευρώ πρόστιμο στην ” Ακρόπολις Χρηματιστηριακή ΑΕ “.΄Εχει σημασία, ότι επι-

βλήθηκε με αφορμή εικονική συναλλαγή κατά την πώληση 20 ομολόγων σταθερού επι-

τοκίου, συνολικής αξίας 180 εκατ.ευρώ προς το ΤΕΑΔΥ, στο διάστημα 2005-2006.Για την

πώληση των 20ομολόγων, εκτελέστηκαν περισσότερες απο 300 συναλλαγές, αυξάνοντας

το συνολικό τζίρο απο το 180 εκατ. ευρώ στα 2,5 δισ. ευρώ.

Facebook Comments

POST A COMMENT.