Ο Δήμος Πάρου στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΤΒ

paros

Στα πλαίσια των ενεργειών προβολής και προώθησης, ο Δήμος Πάρου συμμετείχε με στοχευμένες

δράσεις στη διεθνή έκθεση τουρισμού  ΙΤΒ 2013.

Με τη συμβολή και της εταιρίας συμβούλων του Δήμου, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες επαφές

με έγκριτους Τοur Operators και ταξιδιωτικά πρακτορεία, όπως η Τhomas Cook και η FTI  με στόχο

τη μεγαλύτερη διείσδυση του προορισμού στη Γερμανική αγορά.

Facebook Comments

POST A COMMENT.