Μειώνονται οι Ευρωπαίοι βουλευτές

Δώδεκα (12) κράτη-μέλη θα χάσουν από μία έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ κανένα δε θα κερδίσει επιπλέον

έδρα, σύμφωνα με τη λύση που υιοθετήθηκε από το ΕΚ, την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013.

Αυτή η πρόταση τώρα θα περάσει στα χέρια των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,

το οποίο θα πρέπει να λάβει ομόφωνη απόφαση στην ψηφοφορία που θα διεξάγει.

Το κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή αριθμεί 754 ευρωβουλευτές. Με την ένταξή της αυτή τη χρονιά η Κροατία θα καταλάβει

12 έδρες, αυξάνοντας το συνολικό αριθμό των ευρωβουλευτών σε 766. Για να επιτευχθεί η εναρμόνιση  με το

ανώτατο όριο των 751 εδρών, όπως ορίζει η Συνθήκη της Λισαβόνα, πρέπει να αφαιρεθούν 15 έδρες.

Η κατανομή των θέσεων για την κοινοβουλευτική θητεία 2014-2019 δε θα πρέπει να είναι αυθαίρετη αλλά, αντίθετα

να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια που πρέπει να εφαρμοστούν με ρεαλιστικό τρόπο, αναφέρει το ψήφισμα που

υιοθετήθηκε με 536 ψήφους υπέρ,111 κατά και 44 αποχές.

Οι δημογραφικές αλλαγές θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη, ενώ χρειάζεται παράλληλα να διασφαλισθεί

ότι κανένα κράτος δε θα χάσει περισσότερες από μία έδρα.

Η προτεινόμενη λύση συνεπάγεται πως 12 κράτη μέλη- η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχία,η

Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία – θα χάσουν από μια έδρα στις

επερχόμενες ευρωεκλογές.

Οι επόμενες ευρωεκλογές θα διεξαχθούν το Μάιο του 2014, σύμφωνα με το ψήφισμα που υιοθετήθηκε από το

κοινοβούλιο στις 22 Νοεμβρίου 2012.

Facebook Comments

POST A COMMENT.