Βησσαρίωνος 4
Τ.Κ. 106 72
Αθήνα – Greece
Τηλ. και Fax: (210) 3613886, – 3632945
e-mail: [email protected]