Αγίου Κωνσταντίνου 6, Ομόνοια
Τ.Κ. 10431
Αθήνα – Greece
Τηλ. και Fax: (210) 523 8080
e-mail: [email protected]