Παρόν Δ.Σ. της ΕΑΕΤΕ

Το Νέο Δ.Σ. που ανδείχτηκε από τις Αρχαιρεσίες της 25ης Νοεμβρίου 2018:

Πρόεδρος                :  Ρούλα Σκουρογιάννη
Αντιπρόεδρος        :  Δημήτρης Βεζύρης
Γεν. Γραμματέας  :  Έλλη Σπυροπούλου
Ταμίας                      :  Στέφανος Σβώμπος 
Σύμβουλος              :  Ανθή Πίκουλα